สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ปรับแผนใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรทางกีฬา หลังเจอพิษโควิด-19

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และขอให้ติดตาม เฝ้าระวัง จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

พร้อมกับย้ำว่า ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ทำให้ต้องยกเลิกรายการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้สมาคมกีฬาไม่สามารถใช้งบประมาณได้ จึงขอให้ปรับแผนนำงบประมาณมาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแทน และอาจปรับแผนมาจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้มากขึ้น เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

สำหรับผลงานของคณะกรรมการโอลิมปิกฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ พัฒนา แลกเปลี่ยนด้านกีฬากับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งรัฐสภาการ์ตาร์ รวมทั้งลงนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ มาร์เชียลอาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 ในปี 2021 ซึ่งกรุงเทพฯ และชลบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วย