เช้าข่าว 7 สี

เตรียมมาตรการผ่อนคลาย ให้นักกีฬาบางประเภทกลับมาฝึกซ้อมได้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเพิ่มให้นักกีฬามากกว่า 3 คนฝึกซ้อม แต่ต้องไม่เป็นกีฬาประเภทปะทะ และเตรียมเสนอการชกมวย โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนชกต้องเฝ้าระวังนักมวยและคนในค่าย, ระหว่างชกอาจจะให้เข้าชมในสนามไม่เกิน 30 คน, หลังจากเสร็จการแข่งขันต้องเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ส่วนฟุตบอลและกีฬาที่มีผู้ชมจำนวนมาก ยังต้องรอมาตรการผ่อนคลายในระยะต่อไป

ทางด้าน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หากจะจัดการแข่งขันต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ้าจัดจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ทั้งนี้ต้องร่วมกันปรึกษาหารือกันหลายหน่วยงานก่อนจะตัดสินใจอีกครั้ง