ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เปิดโมเดลกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตอนที่ 1

การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสาน ล่าสุดปัดฝุ่นโครงการ "น้ำมิตรภาพลาวไทย-น้ำงึม-ห้วยหลวง-ลำปาว-ชี-มูล" ของกลุ่มนักวิชาการและทีมกรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ที่ศึกษามานาน 20 ปี เสนอมาแล้วหลายรัฐบาล และเตรียมเสนออีกครั้ง

โมเดลนี้ ต้องตัดยอดน้ำ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จากแม่น้ำงึม สปป.ลาว แทนปล่อยทิ้งแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จากนั้น ยกอาคารสูบน้ำ ผันลงคลองส่งน้ำลึก 4 เมตร กว้าง 45 เมตร ระยะทาง 17 กิโลเมตร แล้วผันลงอุโมงค์กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลอดใต้แม่น้ำโขง ขึ้นฝั่งประเทศไทย ที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ก่อนนำน้ำเข้าระบบห้วยหลวง ส่วนงบประมาณ ตั้งงบรายจ่ายประจำปี หรือ ลงทุนรูปแบบ Public Private Partnership หรือ PPP

ทีมข่าวช่อง 7 HD ลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านตรงข้ามปากแม่น้ำงึม บอกตรงกันว่า ไม่เคยเห็น น้ำแม่น้ำงึมแห้ง และสนับสนุนให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพราะเกษตรกรและชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ตลอด

ด้านกรมชลประทานเร่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ช่วงน้ำหลาก และ ผันน้ำแม่น้ำโขง ฤดูแล้ง ส่วนการผันน้ำงึม เป็นเรื่องอนาคต เพราะโครงการที่ก่อสร้างอยู่ จะมีพื้นที่กักเก็บน้ำ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 315,195 ไร่ เพียงพอต่อความต้องการประชาชน