ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้สู้โควิด-19

พระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังจะพิจารณากันในสัปดาห์นี้ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ เงินกู้เพื่อเยียวยา 5.5 แสนล้านบาท ซึ่งไม่น่าจะถูกวิจารณ์มากนัก แต่ตำบลกระสุนตกน่าจะอยู่ที่แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ที่มีความเป็นห่วงว่าขาดรายละเอียดอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดเหลือบไรเข้ามากัดกินได้ และในส่วนที่ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือทางการเงินแก่ SME 5 แสนล้าน ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเงื่อนไขเยอะ เข้าถึงยากรวมถึงตั้งกองทุน 4 แสนล้านเพื่อซื้อตราสารหนี้เอกชน ที่หลายฝ่ายรุมถล่มว่าเป็นการเอื้อเอกชน อุ้มนายทุน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทยจึงออกมาแสดงความเป็นห่วงการใช้จ่ายเงิน ว่าอาจจะไม่คุ้มค่าและ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ เสนอให้มีการวางกลไกตรวจสอบที่เข้มข้น เปิดเผย โปร่งใสเม็ดเต็มหน่วยและต้องปิดช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การใช้เงินชัดเจนเป็นกติกาเดียวเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบ การใช้งบประมาณของรัฐบาล และขอให้ให้รัฐบาลส่งรายงานการใช้งบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือน

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ คงไม่มีใครคัดค้านการกู้เงินมาช่วยเหลือประชาชน แต่ใช้เงินอย่างไรต้องตรวจสอบได้ เพราะเงินทุกบาท คือ ภาระหนี้ที่คนไทยต้องจ่าย