ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เรียนออนไลน์พิชิตถ้วยรางวัลในเกม

ครั้งแรกที่เด็กไทยทั่วประเทศ ไม่ว่า เหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก หรือภาคใต้ อยู่ที่ไหนก็ได้เรียนออนไลน์ ในช่วงที่ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่า ช่วงต้นจะมีปัญหาอุปสรรคความขลุกขลักในการรับชมของหลายบ้าน หลายครอบครัว แต่จุดมุ่งหมาย ให้เด็กไทย ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในวิกฤตที่เกิดขึ้น

และเพื่อเติมเต็มการเรียนออนไลน์ เพิ่มความตื่นเต้น น่าสนใจ ให้เป็นมากกว่า การสื่อสารทางเดียว เพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คิดค้นวิธีเรียนออนไลน์ แบบใหม่ นำ Ragnarok เกมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเกมสำหรับเด็กๆ ที่เรียนออนไลน์ในยุคโควิด-19

เกม Ragnarok เปรียบเสมือนข้อสอบ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจผู้เรียน หลังหมดชั่วโมงเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6  ไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นักเรียนออนไลน์ จะได้ทบทวนตำรับ ตำรา ผ่านเกม Ragnarok  โดยการใส่รหัสเข้ามาบนเว็บไซต์ที่ครูผู้สอนระบุได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่วนกติกาการเล่นเกม ไม่ยุ่งยาก ผู้เรียนจะต้องสะสมคะแนน จากการเก็บสะสม Item หรือของรางวัล ระหว่างทางไปสู่จุดหมาย ผ่านไปตามด่านต่างๆ จนจบเกม ซึ่งจะเป็นการทบทวนทักษะ และเก็บคะแนนไปด้วย

ระหว่างนี้ ยังไม่เปิดเทอม ครูจะดัดแปลง ประยุกต์โจทย์ให้เหมาะสมกับการเรียนสมัยใหม่ ที่ต้องดึงดูดผู้เรียนให้สนใจ เข้าใจวิชาการมากขึ้น ฝึกให้เด็กคิด ผ่านการลงมือทำ พิชิตโจทย์ พิชิตเกม ได้ถ้วยรางวัล เป็น The Winner

ไอเดียนำเกมออนไลน์ ในวัยเด็กของครู ให้กลับมาเป็นตัวช่วยสอนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ อยากรู้ อยากลองเล่น ไม่เบื่อ ไม่ง่วงหลับ