เกาะกระแสออนไลน์

เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท

เกษตรกรเช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกรที่ www.moac.go.th แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เกษตรกรกลุ่มที่ 3 รับเงินทีเดียว 3 เดือน รวม 15,000 บาท กลุ่มนี้สามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค.63

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ออกมาพูดถึงกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พูดถึงรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาว่า เกษตรกรที่รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ รัฐ แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด

- ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พ.ค. 63)
- ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วบัดนี้ ถึง 29 พ.ค.63
เกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 2 คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือนพ.ค. 63 กรณีการอุทธรณ์ให้เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค.63

เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่  : www.moac.go.th สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/05/25/1498358894_2975181049237643_7564935832151261184_n.jpg

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดแล้ว! www.เยียวยาเกษตรกร.com แจ้งบัญชีธนาคารอื่น รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15000 บาท
- แนะนำแบบละเอียด! ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-การปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรรายเดิม
- 8 หน่วยงาน รับยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ
- เปิดขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท