เช้าข่าว 7 สี

สภามวยโลก มอบรางวัลยกย่อง แมทธิว และ ลิเดีย ในฐานะฮีโร่ของมวลชน

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก WBC และ ประธาน WBC Asia เป็นประธานจัดงาน ในนามตัวแทนมอบรางวัลจากสภามวยโลก ให้แก่ แมทธิว ดีน และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ สามีภรรยานักแสดง และ ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สภามวยโลก ได้เล็งเห็นคุณงามความดีของ คุณแมทธิว ดีน และ คุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ในความกล้าหาญที่เปิดเผยอาการติดเชื้อโควิด-19 ของตนเองให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งได้สร้างความตระหนักให้แก่สังคมเป็นวงกว้างในการเฝ้าระวังโรคร้ายนี้ด้วยความไม่ประมาท รวมถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต ซึ่งได้ทุ่มเทชีวิตในการรักษาผู้ป่วยทุกชาติศาสนาให้หายจากโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากมายหลายชีวิต จึงได้พิจารณามอบรางวัล “Heroes of Humanity” หรือรางวัล “ฮีโร่ของมวลชน” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ทาง WBC จะมอบให้กับบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างการทำความดีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก