สนามข่าว 7 สี

สถาบันวัคซีนฯ คาดไทยจะได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ปลายปี 64

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ คาดประเทศไทยจะได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ และจะนำวัคซีนมาทดลองกับคนก่อนในช่วงปลายปีนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ชนิด "mRNA" ในไทย ขณะนี้มีทิศทางที่ดีหลังทดลองฉีดวัคซีนเข้ากับหนู ซึ่งตอบสนองได้เป็นอย่างดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับลิงแสม ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยขั้นตอนการทดสอบในลิงถือเป็นสัตว์ที่ตอบสนองกับไวรัสได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่เกิดโรคแทรกซ้อน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้จริง

โดยจะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง หลังฉีดเข็มแรก ต้องเฝ้าดูปฏิกิริยา 4 สัปดาห์ ต่อมาฉีดเข็มที่สอง รอดูผลอีก 4 สัปดาห์ และเข็มสุดท้าย ให้รอดูอีก 16 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนี้ต้องเฝ้าดู หากวัคซีนต้นแบบสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ก็จะต้องทดลองฉีดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายลิง แล้วจะทราบผลภายใน 6 เดือน

ก่อนจะมีการทดลองใช้กับคนไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกใช้อาสมัคร 15 คน เพื่อดูอาการ ไข้ ผื่น เน้นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่ำ ส่วนระยะที่ 2 จะทดลองในอาสาสมัคร ประมาณ 500 คน และระยะที่ 3 จะทดลองในกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ โดยจะเลือกอาสาสมัครในพื้นที่การระบาดเยอะ และมีอาชีพเสี่ยง หลังฉีดวัคซีนต้องดูอาการ ไข้ ผื่น  ความปลอดภัยต่อร่างกาย การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 หากผลออกมาได้ดี ตามแผนคาดว่าปลายปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนให้คนไทยได้ใช้เอง

ขณะที่ทั่วโลกมีการนำวัคซีนทดลองในคนแล้ว ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และออสเตรเลีย ทั้งนี้ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ที่จะเป็นตัวแทนในการผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทย มั่นใจว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถผลิตใช้ในประเทศได้อย่างแน่นอน