เกาะกระแสออนไลน์

กลุ่มทบทวนสิทธิ หากได้รับ SMS ติดต่อธนาคารด่วน - วันที่ 25 พ.ค.จ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน

ในวันที่ 25 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มขอทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งกัน หากใครได้ SMS ให้ติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ หลังลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทางกระทรวงการคลัง ได้ทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียน ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 15 ล้านคน กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวยาครบแล้วทั้ง 15 ล้านคน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ว่า กระทรวงการคลังดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือส่วนที่ตกค้างจากการทบทวนสิทธิ

สำหรับกลุ่มที่ได้ยื่นทบทวนสิทธิที่เหลืออีก 2.4 แสนคน ยังไม่ได้เสียสิทธิการรับเงินเยียวยา แต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบของผู้พิทักษ์สิทธิ โดยกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

-กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

-กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

-และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นราย

ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สำหรับหลักฐานจำเป็นในการยืนยันตัวเพื่อขอรับสิทธิคือ

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของท่าน
3. รูปถ่ายของท่าน

และสำหรับการจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ จะเริ่มทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/05/24/761.png


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News