เช้าข่าว 7 สี

เตือนสติ ภาพวาดยมทูตสวมหน้ากากอนามัย จ.สุโขทัย

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าเรไร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับการผิดศีล 5 คือห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามพูดโกหก ห้ามประพฤติผิดในกาม และห้ามดื่มสุรา โดยยมบาลและยมทูต ในภาพ สวมหน้ากากอนามัย สวมเฟซชิลด์ และล้างมือ ทั้งในการตัดสิน และลงโทษความผิดวิญญาณที่ตกนรก

พระครูสมุห์ สิงหา วุฑุฒญาโณ เจ้าอาวาสฯ บอกว่า ภาพทั้งหมดให้ช่างวาดภาพวาดเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นกุศโลบาย ต้องการให้ผู้ที่ไปทำบุญที่วัดรู้จักป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

ซึ่งภาพเขียนดังกล่าว สร้างความสนใจให้ญาติโยม เด็กๆ ซึ่งเป็นการสอนด้วยภาพที่แฝงคติธรรมให้ชาวบ้าน และตั้งแต่เริ่มวาดภาพเหล่านี้ ชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันสวมใส่แมส และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ