เช้าข่าว 7 สี

สมช. จ่อขยายเคอร์ฟิวต่ออีก 1 เดือน

เรื่องนี้มีความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่ง จากการประชุมหารือประเด็นการต่อ-ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดย พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในระลอก 2 เนื่องจากสถานการณ์ในต่างประเทศ ยังน่าเป็นห่วง แต่ สมช. ต้องเสนอให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณา วันนี้ และเมื่อ ศบค. พิจารณาแล้ว ก็ต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤษภาคม จึงต้องจับตาวันอังคารหน้าก็จะชัดเจนว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกต่อรอบที่ 2 หรือไม่

ส่วนเคอร์ฟิว สมช.จะพิจารณาวันที่ 27 พฤษภาคม ซึ่งอาจมีการลดช่วงเวลาจากเดิม 23.00 - 04.00 น. เป็น 23.00 - 03.00 น.

ส่วนการคลายล็อกระยะ 3 ของกิจการและกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง เช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านนวด สถาบันกวดวิชา สนามกีฬา ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสนามมวย ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีคนมาก เลขาธิการ สมช. บอกว่า จะพิจารณาหาแนวทางว่าเปิดอย่างไร ไม่ให้โรคกลับมาระบาดได้ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องวางแนวทางดูแลควบคุมโรค หากได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดได้ โดยการพิจารณาคลายล็อกแต่ละระยะจะใช้เวลา 14 วัน เพื่อดูว่าหลังคลายล็อกระยะที่ผ่านมาแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง ตัวเลขผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น หรือลดลง มีผู้ป่วยใหม่จากสถานประกอบการที่ถูกคลายล็อกหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการคลายล็อกระยะต่อไป

เช่นเดียวกับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. บอกว่า กรณีร้านนวด และสถานประกอบการอื่นๆ หากกลับมาเปิด ขอให้ใช้เวลา 9 วัน ก่อนวันสิ้นเดือน คิดแผนการดูแลสถานประกอบการว่า เปิดแล้วธุรกิจจะไม่เป็นเหตุให้โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดระลอกที่ 2 อีก