เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : สิ่งที่เธอควรตัด (ความเห็นแก่ตัว) 1

เช้านี้ที่หมอชิต - ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เราได้เห็นคนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแย่งกักตุนอาหาร กักตุนหน้ากากอนามัย แย่งกันไปเอาของจากตู้ปันสุข ซึ่งพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวนอกจากจะส่งผลเสียต่อคนอื่นแล้ว ยังจะส่งผลเสียต่อตัวเองด้วย ช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี มีคติธรรมดี ๆ มาเตือนสติเราทุกคน