สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : 10 ปีที่คิดถึง ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

10 ปีที่คิดถึงกับอนุวัตจัดให้ ได้ตระเวนไปรวมประเพณีต่าง ๆ มาทั่วประเทศแล้ว จะมีประเพณีอะไรบ้าง ไปติดตามจาก "อนุวัตจัดให้"