เช้าข่าว 7 สี

จัดเต็มมาทั้งชุด PPE! เมื่อคุณอยากเล่นอเมริกันฟุตบอล แต่กลัวโควิด-19

จัดเต็มมาเลยทั้งสวมชุด PPE สวมหน้ากากอนามัย และพกขวดแอลกอฮอล์ไว้ฉีดก่อนรับบอล อยากเล่นก็อยาก กลัวโรคก็กลัว สุดท้ายก็เลยต้องจัดเต็ม