อาทิตย์ติดข่าว

ทำได้ ใช้เป็น : สังคมไทยเริ่มไร้เงินสด

New normal ชีวิตวิถีใหม่ ที่เริ่มเห็นเริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยมากขึ้น คือการใช้จ่ายเงินผ่าน คิวอาร์โค้ด โดยเฉพาะในตลาดสดเริ่มไร้เงินสดมากขึ้น เพราะผู้ขายผู้ซื้อกลัวโควิด-19 จะติดมากับเงินที่หยิบจับ ทอนเงินกันนี่แหละ ติดตามใน "ทำได้ ใช้เป็น"