เช้าข่าว 7 สี

กรมอนามัย เตือน ออกกำลังกายไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย

นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย ออกมาเตือนประชาชนผู้ที่ออกกำลังกาย ตามสวนสาธารณะไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย แม้จะขัดกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกเคหสถาน ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างออกกำลังกายนั้น เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ อาจจะทำให้หมดสติเป็นอันตรายต่อร่างกายได้