7HD ร้อนออนไลน์

กกท.เตรียมเปิดให้บริการสนามกีฬาหัวหมากพรุ่งนี้

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกำหนดการเปิดให้บริการสนามกีฬาหัวหมาก สำหรับให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย หลังจากที่ปิดการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID - 19 ว่า การเปิดให้บริการสนามกีฬาหัวหมาก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เฉพาะที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการ) จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะเปิดเฉพาะ สนามฟุตบอล 1, สวนสุขภาพ, รอบราชมังคลากีฬาสถาน ทั้งชั้นล่างและชั้นบน และบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำหรับให้ออกกำลังกาย เดิน หรือ วิ่ง ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 - 09.00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 16.00 - 20.00 น. โดยมีข้อปฏิบัติในการออกกำลังกาย ภายในการกีฬาแห่งประทศไทย ตามมาตรการผ่อนปรนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. ห้ามผู้ที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย

2.ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อเข้ามาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ยกเว้นขณะออกกำลังกาย

3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือ การพูดคุยเกินจำเป็น ระหว่างการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกาย

4. เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่เป็นการเดิน-วิ่ง ให้มีระยะเยื้องกัน หรืออยู่คนละแนวเส้นทางเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้อื่น

5. ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น

6.ห้ามถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูก ลงพื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งได้

7. ดูแลสุขลักษณะของตนเอง และให้ความร่วมมือในมาตรการของการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า การเข้าใช้บริการสนามกีฬาหัวหมาก จะให้ทุกคนลงทะเบียนการเข้าใช้พื้นที่ทุกครั้ง พร้อมทั้งจะมีการวัดไข้ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สำหรับการใช้บริการลู่วิ่งที่สนามฟุตบอล 1 มีข้อปฏิบัติในการใช้ลู่วิ่ง ดังนี้

1. สนามลู่ยางสังเคราะห์ มี 6 ช่องวิ่ง แบ่งสนามออกเป็น 2 ส่วน (ช่องวิ่งที่ 1,2,3 / ช่องเดิน 4,5,6)

2. โดยเปิดให้บริการใช้ เฉพาะช่องวิ่งที่ 1 และช่องเดินที่ 6

3. ช่องวิ่งที่ 1 ใช้สำหรับวิ่งเท่านั้น สำหรับคนที่วิ่งเร็วกว่าหรือจะวิ่งแซง ให้วิ่งแซงในช่องที่ 2 หรือ 3 และเมื่อแซงแล้วให้กลับเข้าไปวิ่งในช่องที่ 1 เหมือนเดิม

4. ช่องเดินที่ 6 ใช้สำหรับเดินเท่านั้น สำหรับคนที่เดินเร็วกว่าหรือจะเดินแซงให้เดินแซงในช่องที่ 5 หรือ 4 และเมื่อเดินแซงแล้วให้กลับเข้าไปเดินในช่องที่ 6 เหมือนเดิม

5. หลังจากออกกำลังกาย (เดินหรือวิ่ง) เสร็จแล้วให้ออกจากสนาม ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่ม หรือจับกลุ่มพูดคุยกันในสนาม

ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ตามประกาศ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการออกกำลังกาย และใช้ลู่วิ่งอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของทุกคน