สนามข่าว 7 สี

กรมประมง แจ้งชาวประมงตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ภายใน 15 พ.ค.นี้

รองอธิบดีกรมประมง วอนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ระบุ ขอให้เกษตรกรชาวประมง เร่งดำเนินการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง โดยเร็วที่สุด เพื่อรับสิทธิเยียวยาตามมาตรการของรัฐ โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

แต่หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่พบชื่อในฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง แต่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับกรมประมง สามารถติดต่อไปที่ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2104 9444 หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้