ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสาร สร้างรายได้สู้โควิด-19

วันนี้พาลงพื้นที่หมู่บ้านผักยิ้ม ในตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อไปชมแปลงปลูกผักของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ที่ได้ร่วมกันนำเมล็ดพันธุ์ผักสลัดมาเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี โดย นางสาวพรทิพย์ ทิพย์นุสรณ์ ประธานเครือข่ายเกษตรปลอดภัย จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มกับผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถึงแนวทางในการดูแลผลผลิตแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งตนเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และใช้วิธีการรักษาแบบชีวจิต จนอาการหายขาด ประกอบกับต้องการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและคนในชุมชน ที่ขณะนี้ต้องเตรียมรับมือกับโอกาสเสี่ยงที่จะตกงานหลังเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ประธานกลุ่มยอมรับว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านในพื้นที่ต่างได้รับความเดือดร้อน แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ถือว่าน้อยมาก เพราะชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มยังมีรายได้จากการเก็บผักขายและมีผักเก็บไว้รับประทาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านจะใช้เวลาปลูกผักประมาณ 45 วัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไว้รับประทานและตัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจ ผักสลัดอย่าง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด ซึ่งปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ 80 บาท ผลผลิตมีเท่าไรก็ขายได้หมด ส่วนผักสวนครัวอย่างต้นหอม ผักชี สะระแหน่ ก็มีตลาดรับซื้อด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามทุกความสำเร็จย่อมผ่านอุปสรรคหลายด่าน ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ปลูกผักได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ปัจจุบันปัญหาตรงนี้ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เข้ามาช่วยจัดหาแหล่งน้ำและขุดลอกคูคลองให้มีน้ำกักเก็บช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระยะยาว เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ต่อสู้กับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เพื่อที่อย่างน้อยยังมีผักเก็บไว้รับประทาน มีมากก็เก็บขาย เป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้หล่อเลี้ยงชีวิตจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ไป