เช้านี้ที่หมอชิต

สำรวจการปรับตัวของตลาด รับวิถีชีวิต New Normal

เช้านี้ที่หมอชิต - จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 "ตลาด" กลับมาเปิดบริการขายสินค้าได้ทุกประเภท ขณะที่ผู้ค้าต่างต้องปรับตัวตามมาตรการควบคุมของภาครัฐ รับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal

ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่ตลาดยิ่งเจริญ ย่านสะพานใหม่ ที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สามารถกลับมาเปิดขายสินค้าได้ทุกชนิด

โดยร้านค้าต่างปรับตัวแม้จะเปิดขายได้ตามปกติ แต่ก็มีการคุมเข้มป้องการแพร่เชื้อโควิด-19 เริ่มจากการจำกัดช่องทางเข้า-ออกภายในตลาด เหลือ 10 จุด จากเดิมที่สามารถเดินเข้า-ออกได้ทั้งตลาด มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการทุกคน บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จัดระยะห่างของผู้ซื้อ 1-2 เมตร การติดตั้งฉากกั้นระหว่างอาหารกับผู้ซื้อ พบว่าหลายร้านได้จัดหาอุปกรณ์มาติดตั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

ขณะที่ ร้านขายเสื้อผ้า เป็นหนึ่งในประเภทสินค้าที่ต้องหยุดขายมานานกว่าเดือนครึ่ง หลังจากเปิดให้ขายได้ตามปกติ โดยได้ปรับรูปแบบการขายใหม่ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าร้าน ให้เข้าร้านได้ครั้งละ 2 คน และงดการลองเสื้อผ้า

ด้านลูกค้าบอกว่าดีใจที่ตลาดกลับมาเปิดขายสินค้าได้ทุกชนิดอีกครั้ง แม้จะไม่สามารถลองหรือเลือกสินค้าได้เหมือนเดิม แต่ก็พร้อมปรับตัวกับการซื้อขายแบบใหม่ และพร้อมทำตามกฎระเบียบที่ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19

ส่วนมาตรการคุมเข้มของตลาด หากตรวจพบผู้ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะถูกสั่งพักการขายทันที เพื่อความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร