เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ตลาดปรับตัว รับวิถีชีวิต new normal บังคับสวมหน้ากากอนามัย - จัดระยะห่างของผู้ซื้อ

บรรยากาศที่ตลาดยิ่งเจริญ ย่านสะพานใหม่ กลับคึกคักต่อเนื่องมาวันที่ 2 หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สามารถกลับมาเปิดขายสินค้าได้ทุกชนิด

บรรดาร้านค้าปรับตัวแม้จะเปิดขายได้ตามปกติ แต่ก็มีการคุมเข้มป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เริ่มจากการจำกัดช่องทางเข้า-ออกภายในตลาด เหลือ 10 จุด จากเดิมที่สามารถเดินเข้า-ออกได้ทั้งตลาด มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการทุกคน บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จัดระยะห่างของผู้ซื้อ 1-2 เมตร ส่วนมาตรการเพิ่มเติมคือการติดตั้งฉากกั้นระหว่างอาหาร พบว่าหลายร้านได้จัดหาอุปกรณ์มาติดตั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

ขณะที่ ร้านขายเสื้อผ้า เป็นหนึ่งในประเภทสินค้า ที่ต้องหยุดขายมานานกว่าเดือนครึ่ง หลังจากเปิดให้ขายได้ตามปกติ ได้มีการปรับรูปแบบการขายใหม่ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าร้าน ให้เข้าร้านได้ครั้งละ 2 คน และงดการลองเสื้อผ้า

ด้านลูกค้า บอกว่าดีใจ ที่วันนี้ตลาดกลับมาเปิดขายสินค้าได้ทุกชนิด อีกครั้ง แม้จะไม่สามารถลองหรือเลือกสินค้าได้เหมือนเดิม แต่ก็พร้อมปรับตัวกับการซื้อขายแบบใหม่ และพร้อมทำตามกฎระเบียบที่ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19

ส่วนมาตรการคุมเข้มของตลาดหากตรวจพบ ผู้ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะถูกสั่งพักการขายทันที