เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ยังคงเข้มงวด! ตรวจตลาดต้นตาลขอนแก่น ก่อนเปิดให้บริการเย็นนี้ (4 พ.ค.)

นางสาวณิชกานต์ พัฒนพีระเดช กรรมการบริหารตลาดต้นตาล ตลาดยามเย็นของคนขอนแก่น เข้าตรวจสอบความพร้อมตามมาตรการควบคุมโรค ก่อนเปิดให้บริการในเย็นนี้ (4 พ.ค.) ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างร้านค้า และกำหนดเส้นทางเข้า-ออก จากเดิม 15 เส้นทาง ลดเหลือ 9 เส้นทาง ซึ่งแต่ละจุดจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ, ตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการ

นอกจากนี้ยังจัดโซนนิ่งการรับประทานอาหาร โดยติดตั้งฉากกั้นสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งรับประทานอาหารในตลาด แต่ลดจำนวนที่นั่งลง จากเดิมกว่า 2,000 ที่นั่ง เหลือ 600 กว่าที่นั่ง และแต่ละโต๊ะจะนั่งได้เพียง 1 คน พร้อมเพิ่มอ่างล้างมืออีกกว่า 100 จุด ให้ผู้มาใช้บริการล้างมือได้สะดวก

ด้านผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดต้นตาล ได้เข้า ทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเย็นวันนี้ (4 พ.ค.) หลังปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นมา ผู้ค้า หลายคนรู้สึกดีใจที่จะได้กลับมาค้าขายอีกครั้ง