สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : 10 ปี ที่คิดถึง วิชาแช่วานยาคงกระพัน

การถ่ายทำอนุวัตจัดให้ หลายตอนลำบาก บางตอนต้องใช้ความอดทน หรือมีบางตอนที่นอกจากกจะอดทนแล้ว ยังเป็นลมด้วย จะเป็นการถ่ายทำตอนไหน ติดตาม 10 ปี ที่คิดถึง กับอนุวัตจัดให้

ต้นปี 2560 หรือ 3 ปีที่แล้ว อนุวัตจัดให้ พร้อมทีมงาน ได้ร่วมในพิธีแช่วานยาคงกระพันชาตรี สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง ตำนานขุนพันที่เลื่องชื่อ งานนี้ต้องลงไปแช่ว่านยา 108 ชนิดในน้ำร้อน ๆ รวมเวลา 3 วัน 2 คืน สลับครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เป็นตอนที่ต้องใช้ความอดทนอีกเรื่องหนึ่ง