เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ออกประกาศ คนมาจาก 10 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พบผู้ติดเชื้อ 19 คน รักษาหายแล้ว 13 คน เหลือ 6 คน ยังอยู่ในโรงพยาบาล และอาการดีขึ้นทุกคน

และเนื่องจากมีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อกันหลายวัน เกรงจะมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จึงสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 63

1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคน ต้องรายงานตัวกับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่มาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก และให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

2. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, นนทบุรี, ยะลา, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ปัตตานี, สงขลา, เชียงใหม่ และปทุมธานี กักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน

หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องกักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที