ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : มะขามเทศแปลงใหญ่ รายได้หลักล้าน

แม้สภาพผืนดินจะเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย และมีดินเค็มในพื้นที่ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อชาวบ้านอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แม้จะปลูกข้าวได้ไม่ดีเหมือนพื้นที่อื่น แต่ผืนดินแห่งนี้สามารถปลูกมะขามเทศ สร้างรายได้งดงาม

เพราะมะขามเทศ เป็นพืชทนแล้งและดินเค็ม ต้นทุนผลิตต่อไร่ราว 24,400 บาทต่อไร่ ไร่หนึ่งปลูกมะขามเทศได้ 25 ต้น เมื่อต้นมะขามเทศอายุประมาณ 8 เดือน ก็จะเริ่มให้ผลผลิต เก็บขายได้ไม่ต่ำกว่า 700 กิโลกรัม โดยช่วงเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 4 เดือนเต็มๆ เป็นช่วงเก็บผลผลิต หรือเป็นช่วงนาทีทองของชาวบ้านที่นี่

ปัจจุบันชาวบ้านอำเภอโนนไทย มีรายได้จากการเก็บมะขามเทศเพชรโนนไทย ได้กว่า 25,000 บาทต่อไร่ ล่าสุด ภาครัฐ เข้ายื่นมือช่วยกระตุ้นตลาดด้วยการสร้างตราสินค้า และส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน โดยใช้หลักการ ทำการเกษตรแปลงใหญ่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ บริหารจัดการดินและน้ำ ผลิตสินค้าปลอดภัย พบว่าพื้นที่ 733 ไร่ของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สามารถสร้างผลผลิตมะขามเทศเพชรโนนไทย ออกสู่ตลาดได้ราว 10 ตันต่อวัน สร้างเม็ดเงินเข้าชุมชนได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 25 ล้านบาท

ปัจจุบัน มะขามเทศเพชรโนนไทย กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดกัมพูชา ที่มีคำสั่งซื้อสูงถึงวันละ 20 ตัน ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งสร้างสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อผลผลิตมะขามเทศให้ได้ตามความต้องการ

เป็นโอกาสและแนวทางทำการเกษตรให้กับคุณผู้ชม ลองมองหาทรัพยากรที่ท้องถิ่น ชูอัตลักษณ์ แค่นี้ก็สร้างรายได้อย่างงาม ล่าสุด มะขามเทศเพชรโนนไทย กำลังยื่นขอจดทะเบียน เป็นสินค้าที่มีเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ซึ่งหากประสบความสำเร็จ เชื่อว่า ชาวบ้านโนนไทย ต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก้มหน้าสร้างผลผลิต เปิดกระเป๋ารับรายได้ไปเต็มๆ