7 สีช่วยชาวบ้าน

แพทย์-พยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ลงพื้นที่รับบริจาคเลือดถึงบ้าน จ.ขอนแก่น

คุณหมอเมืองขอนแก่น อาศัยช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ บุกรับบริจาคเลือดแบบดิลิเวอรี หลังสถานการณ์เลือดในคลังมีไม่เพียงพอในการรักษา

แพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้นำทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกันระหว่างศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่รับบริจาคเลือดถึงบ้าน บริเวณซอยศิลปสนิท ถนนมะลิวัลย์ ชุมชนสามเหลี่ยม เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเลือด

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคเลือดลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเลือดในคลัง เพราะในช่วงปกติคลังเลือดกลางเฉพาะที่โรงพยาบาลขอนแก่น จะมีเลือดสำรองอยู่ที่วันละ 1,200 ยูนิต แต่ตอนนี้มีเลือดสำรองเพียง 700 ยูนิตเท่านั้น ซึ่งเลือดที่มีอยู่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ธาลัสซีเมีย และคนไข้ที่ต้องรับเลือดเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้ต้องมีการปรับแผนทำงานเชิงรุก ออกมาเคาะประตูบ้านรับบริจาคเลือด เพื่อสำรองไว้ใช้

สำหรับหมู่บ้านไหน หรือครอบครัวใด สนใจร่วมบริจาคเลือดให้กับคลังเลือดกลางตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถติดต่อมาที่ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 06-2197-3777 คณะทำงานจะรับเรื่องและประสานงาน เพื่อจัดส่งชุดเคลื่อนที่เร็วออกรับบริจาคเลือด ด้วยอุปกรณ์ภาคสนามทันที