สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 เม.ย.63 ภาคเหนือค่าฝุ่นพุ่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                       73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลในเวียง อำเมืองเมือง จังหวัดน่าน                                     68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                             60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                                  54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                       51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร