สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 16 เม.ย.63 ภาคเหนือค่าฝุ่นลด อยู่ระดับสีส้ม

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                       57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                      56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                            55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์                                   55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                        55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร