ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เลี้ยงปลาน้ำจืดแบบลดต้นทุน

วันนี้พาไปที่ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อไปชมวิธีเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุนของ คุณอำไพ ไชยภักดี เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประมงเครือข่ายระดับจังหวัดตรัง เมื่อปี 2561 เพราะเป็นผู้ที่สามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาได้

สำหรับวิธีเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน คุณอำไพได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ ไว้ข้างบ้านและเลี้ยงปลาดุกกับปลาเบญจพรรณไว้กว่า 10,000 ตัว และจะใช้เศษผักผลไม้ตามฤดูกาลอย่าง เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง ซึ่งปลูกอยู่ในสวน และผลไม่สวย ขายไม่ได้ราคา มาเลี้ยงปลา

คุณอำไพเล่าให้ฟังอีกว่าแต่เดิมต้องซื้ออาหารเม็ดมาเลี้ยงปลาเดือนละประมาณ 600 บาท โดยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 1 ปี ซึ่งก็จะมีต้นทุนค่าอาหารสูงถึง 7,200 บาท ยังไม่นับรวมอาหารเสริมและค่ายารักษาในช่วงปลาป่วย รวมแล้วอาจถึงหลักหมื่น แต่เมื่อนำเศษผักและผลไม้มาใช้ ช่วยให้รายจ่ายลดลง ปลาแข็งแรงขึ้น เพราะน้ำไม่เน่าเสีย ที่สำคัญปลายังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะไม่มีกลิ่นคาวและเนื้อปลารสชาติถูกปาก

สำหรับราคาขายปลา คุณอำไพบอกว่าจะทำราคาได้สูงกว่าตลาดโดยจะขายอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 50 - 60 บาท แต่ละครั้งจะจับขายได้ประมาณ 150 กิโลกรัม รวมรายได้ที่ได้รับโดยไม่มีต้นทุนต้องหักก็สูงเกือบหลักหมื่นบาท

อย่างไรก็ตามวิธีการใช้ผักและผลไม้สามารถใช้ได้กับกลุ่มปลาที่กินพืช อย่าง ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาดุกเท่านั้น ส่วนเทคนิคที่จะช่วยให้ปลากินแต่ผักและผลไม้ คือ ต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นลูกปลาตัวเล็กๆ เท่านั้น หรืออาจจะผสมกับอาหารเม็ดและลดอาหารเม็ดลงเรื่อยๆ สุดท้ายปลาจะยอมกินผักผลไม้แทนอย่างแน่นอน