สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 เม.ย.63 ภาคเหนือค่าฝุ่นลดลงหลังฝนตก

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                              87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                             60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                             55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                   50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                      49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร