อาทิตย์ติดข่าว

บัวบูชา พาเที่ยว : ผ้าบาติกทำมือ จ.ชุมพร

บัวบูชา พาเที่ยว นี้ ยังอยู่กันที่ชุมพร ช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านถ้าเบื่อ ๆ มาลองศิลปะบำบัด กับการทำผ้าบาติกลายของเรา ผืนเดียวในโลกกัน ติดตามกันเลย