สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 1 เม.ย.63 น่านอ่วม! ค่าฝุ่นพุ่ง 274 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน                     274 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      239 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      199 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                                      133 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                       120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร