7HD ร้อนออนไลน์

ไทยพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 136 คน ยอดสะสม 1,524 คน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 136 คน รวมยอดสะสม 1,524 คน กระจายตัวอยู่ใน 59 จังหวัด โดยเป็นการติดเชื้อโควิด-19 ในต่างจังหวััดมากกว่ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียและเรื่องระยะห่างทางสังคม โดยฝากประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐฯอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มียอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก