7HD ร้อนออนไลน์

รถไฟหยุดเดินรถลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สกัดโควิด-19

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศปิดการเดินรถทุกเส้นทางลงไปยัง จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส โดยขบวนรถจะวิ่งสุดปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับขบวนรถที่หยุดเดินรถตั้งแต่วันนี้ (30 มี.ค.) เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. ขบวนที่ 448/452 สุไหงโกลก - หาดใหญ่ 2. ขบวนที่ 453 ยะลา - สุไหงโกลก 3. ขบวนที่ 456 ยะลา - หาดใหญ่ 4. ขบวนที่ 175/463/451/447 หาดใหญ่ - สุไหงโกลก 5. ขบวน 455 หาดใหญ่ - ยะลา จนกว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

ซึ่งการประกาศหยุดเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ทำให้ในช่วงเช้าวันนี้ (30 มี.ค.) ที่สถานีรถไฟยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีพนักงานของสถานีรถไฟ ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนบรรยากาศรอบ ๆ สถานีรถไฟ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และร้านของฝากยะลา ยังคงปิดร้านต่อเนื่อง