7HD ร้อนออนไลน์

รมต.คลังรัฐเฮสเซิน ของเยอรมนี ปลิดชีพตัวเองเหตุเครียดแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19

มีรายงานข่าว ระบุ นายโทมัส แชเฟอร์ อายุ 54 ปี รัฐมนตรีคลังรัฐเฮสเซิน ที่ตั้งของนครแฟรงเฟิร์ต ของเยอรมนี ถูกพบเป็นศพใกล้กับรางรถไฟระหว่างนครแฟรงเฟิร์ตและเมืองไมนส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา  โดยเจ้าหน้าที่อัยการ ระบุว่า จากการตรวจสอบเชื่อว่า การเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการฆ่าตัวตาย

ด้านบุฟฟิเออร์ ระบุว่า นายโทมัส แชเฟอร์ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของรัฐเฮสเซินมานานถึง 10 ปีได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยบริษัทต่างๆและแรงงานต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19