เช้าข่าว 7 สี

ธนาคารเปิดทำการปกติวันนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย แจ้งว่า ตั้งแต่วันนี้ (30 มี.ค.) ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงธนาคารออมสินที่ประกาศปิดทำการไปก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นสาขาในพื้นที่เสี่ยง

โดยงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคมนี้ แต่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อลดการรวมตัว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ย้ำว่าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคาร ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้แก่ สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก และไม่ต้องใช้หลักประกันในการยื่นกู้ และสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี แต่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป