เช้าข่าว 7 สี

นายกรัฐมนตรีตั้ง 8 ศูนย์สกัดโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อประชุมกลุ่มเล็กร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการนายกและโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และยังได้ตรวจเยี่ยมการทำงานให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ ศบค. โดยกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วยการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้ ศบค. รวม 8 ศูนย์ ให้ปลัดแต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการด้านควบคุมสินค้า  ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานเชิงรุกในการสกัดการแพร่ระบาดและดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที