สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : หุ่นยนต์ UV ฆ่าเชื้อโรค

แสงจากหลอดไฟยูวีซี มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด ประชาชนสามารถนำมาประดิษฐ์ใช้งานเองได้ แต่ต้องศึกษาข้อดี-ข้อเสียให้ดี ติดตามจากรายงาน

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ เป็นความร่วมมือฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเอาคุณสมบัติของแสงยูวีซีจากดวงอาทิตย์ มาประยุกต์เป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ ที่มีความเข้มข้นในการทำลายเชื้อโรค เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในวงจำกัด โดยใช้เวลา 30 นาที ในรัศมีไม่เกิน 1 เมตร

อุปกรณ์สำคัญ คือ หลอดไฟยูวีซี มีวางขายตามท้องตลาด ซึ่งส่วนมากจะนำมาทำเป็นเครื่องกรองน้ำยูวี แต่ในวิกฤตนี้หลอดไฟยูวีซีถูกนำมาประยุกต์ใช้งานด้วยหลักการเดียวกัน คือ การทำลายฆ่าเชื้อโรค โดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะติดตั้งหลอดไฟยูวีซีกำลัง 30 วัตต์ จำนวน 8 หลอด และขับเคลื่อนด้วยการบังคับหุ่นยนต์จากภายนอก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด หากสนใจนำมาใช้งานต้องศึกษาขั้นตอนการใช้งานกันให้ดี เพราะแสงยูวีซีเป็นแสงที่อันตรายต่อคน ซึ่งต้องอยู่ให้ห่างไกล และเปิดทิ้งไว้ขณะใช้งาน