ข่าวภาคค่ำ

นายกฯ ตั้ง 8 ศูนย์สกัดโควิด-19 ทำงานเชิงรุก

นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบรัฐบาล ประชุมกลุ่มเล็ก เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังไม่ออกมาตรการเพิ่มเติม แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น พร้อมตั้ง 8 ศูนย์ ทำงานเชิงรุก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบ เพื่อประชุมกลุ่มเล็กร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการนายกฯ และโฆษก ศบค. เพื่อแก้สถานการณ์การเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หรือ ศบค. รวม 8 ศูนย์ ให้ปลัดแต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการด้านควบคุมสินค้า ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานเชิงรุกในการสกัดการแพร่ระบาดและดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

โดยนายกรัฐมนตรียังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ ศบค. และกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วยการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ