7HD ร้อนออนไลน์

ยอดลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน.com" ทะลุ 15 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการลงทะเบียนตามมาตรการชดเชยราย ได้แก่ ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น พบว่าเมื่อเวลา 13.00 น.ของวันนี้ (29 มี.ค.63) มีคนลงทะเบียนทะลุ 15.3 ล้านคนแล้ว โดยระบบจะตรวจสอบว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบ 3 เงื่อนไขสำคัญ คือ เป็นแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง โดยจะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ ผ่านบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ หากลงทะเบียนในวันที่ 28 มี.ค.2563 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 8 เม.ย.2563

"ผู้ที่ลงทะเบียนได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินทุกคน เพราะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่กระทรวงการคลังวางไว้ โดยกระทรวงการคลังนำข้อมูลลงทะเบียนตรวจเช็คกับฐานข้อมูลอื่น ๆ มากกว่า 10 หน่วยงาน ดังนั้น ถ้าอยากมาลงเพื่อลองดูว่าจะได้รับเงินหรือไม่ กระทรวงการคลังไม่ปิดกั้น แต่หากไม่ผ่านการตรวจสอบต้องยอมรับ เพราะคนที่ลงทะเบียนจะรู้ดีที่สุด แต่ถ้ามองว่าการตรวจสอบไม่ถูกต้องเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆ แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้" นายลวรณ กล่าว

สำหรับเกณฑ์ที่กระทวงการคลังวางไว้ คือ สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ต้องเป็นผู้มีงานทำ และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากระบบประกันสังคม
         
ส่วนลูกจ้างร้านที่ถูกปิดต้องมีหลักฐานว่าถูกปิดกิจการ และต้องมีหลักฐานที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างที่ร้านจริง เช่น รูปถ่ายที่เคยถ่ายในร้าน หรือมีหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้านดังกล่าว คนขับรถแท็กซี่ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบขับขี่สถานะมายืนยัน ส่วนแม่ค้าแผงลอยข้างถนนต้องมีหลักฐานการค้าขายจริง ส่วนหนึ่งมาจากฐานการลงทะเบียนหาบเร่ แผงลอย ที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน ถ้ามีฐานข้อมูลจะได้รับเงินเร็ว แต่ถ้าไม่มีกระทรวงการคลังอาจขอเอกสารเพิ่ม อาจจะได้รับเงินล่าช้ากว่า 7 วันทำการ