7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำทุกแห่ง

หลังจากมีคำสั่งจากทางจังหวัดนครราชสีมา ปิดสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกวังคาวบอย น้ำตกวังเณร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แหล่งเล่นน้ำพักผ่อนที่เป็นเกาะแก่งลำธารน้ำไหล แนวท้ายเขื่อนลำตะคลอง แต่ยังมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น แวะเวียนไปเล่นน้ำคลายร้อน บางส่วนก็นำอาหารและเครื่องดื่มมานั่งรับประทานริมแนวลำธาร

วันนี้ (29 มี.ค.63) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม  นายอำเภอสูงเนิน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แก่งวังเณรและแก่งวังคาวบอย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 2  ใน 5 แห่ง ที่ทางจังหวัดนครราชสีมาสั่งปิดเพิ่มเติม จากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าต่าง ๆ ให้ความร่วมมือปิดการจำหน่ายสินค้าทุกร้านค้า รวมทั้งปิดป้ายประกาศห้ามลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าวตามมาตรการของทางจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา25 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 28 มี.ค. 2563  ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแก่งวังเณร ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน  แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติแก่งวังคาวบอย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่าไทรลานหิน  ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน เขื่อนกุดหิน ต.โคราช อ.สูงเนิน และแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ  น้ำผุด ต.หมูสี อ.ปากช่อง

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันยังสั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ตรวจสอบพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำทุกแห่งและให้ประกาศสั่งปิดทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19