สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 29 มี.ค.63 เชียงใหม่-เชียงราย ยังอ่วม

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                    386 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                    258 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน                   180 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                   179 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                 149 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร