ข่าวเด็ด 7 สี

พบผู้เสียชีวิตโควิด-19 อีก 1 คน และอาการหนัก 17 คน

สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ไทยพบผู้เสียชีวิตอีก  1 คน รวม เป็น 6 คน จากผู้ป่วยสะสม 1,245 คน ผู้เสียชีวิตรายล่าสุด เป็น หญิงไทย อายุ 55 ปี ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาได้ 5 วัน เริ่มจากอาการหอบเหนื่อย แพทย์ตรวจพบปอดอักเสบ เป็นโรคเบาหวาน คุมน้ำตาลได้ไม่ดี และมีไขมันในเลือดสูง สำหรับผู้ป่วยอาการหนักวันนี้ เพิ่มเป็น 17 คน

กระทรวงสาธารณสุข สรุปผู้ป่วยสะสม 1,245 คน กลับบ้านได้แล้ว 100 คน ย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม และ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

การแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ป่วยกระจายไปใน 57 จังหวัด มากที่สุด ยังเป็นกรุงเทพมหานคร 515 คน รองมาเป็น นนทบุรี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี สมุทรปราการ และปัตตานี