7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.ย้ำเงินเยียวยา 5,000 บาท ขอให้คนทำงานและเดือดร้อนจริง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด19) หรือ ศบค. กล่าวถึง มาตรการการเยียวยา 5,000 บาท ว่า ผู้จที่ะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ประกอบด้วย แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ซึ่งจะเน้นคนทำงานที่เดือดร้อนจริง เช่น ถูกเลิกจ้าง , โดนลดเวลาทำงาน ,โดนลดเงินเดือน , สถานประกอบการณ์ถูกปิด รวมถึง เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากอยู่ในคุณสมบัติที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ทั้งนี้ สามาถลงทะเบียนได้ที่  www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00 น.ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องไปธนาคารสาขา  ส่วนคนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับเงินเร็วที่สุดภายใน 7 วัน หลังทำการ

โฆษก ศบค. ย้ำว่า ยังไม่มีกำหนดว่าจะปิดรับลงทะเบียน ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนจำนวน 3,000,000 คน เป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์ไม่เป็น หรือลงทะเบียนไม่ได้ สามารถเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที