ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : พบความไม่โปร่งใสการปรับปรุงคลองชักน้ำ

เป็นสภาพกองดินมากกว่าแสนคิว ที่ถูกขุดขึ้นมา จากโครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองชักน้ำสาย 2 (คลองท่าจิก) ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า 34 ล้าน 900,000 บาท ตามสัญญาจ้างกำหนดให้นำดินที่ขุดลอกไปไว้ที่จุดทิ้งดิน 5 จุด แต่กลับมีการนำดินบางส่วนไปทิ้งไว้ในที่ดินของชาวบ้าน 19 จุด ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่เป็นจุดทิ้งดิน ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในสัญญาจ้างของโครงการนี้

นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอหัวไทร เปิดเผยกับทีมข่าวช่อง 7HD ถึงความไม่ชอบมาพากล เพราะดินในโครงการนี้ทั้งหมดมีมากกว่า 400,000 คิว ซึ่งตลอดคลองสายนี้ระยะทาง 4 กิโลเมตร มีการถมที่ให้ชาวบ้าน บางจุดก็ถมให้สูงจากคันนา เพื่อเพาะปลูกพืช ในขณะที่บางจุดไม่มีการนำดินขึ้นมาถม โดยชาวบ้านบางรายยอมรับได้รับดิน แต่ไม่มีการจ่ายเงินค่าซื้อดิน

สัญญาจ้างโครงการนี้ จากการตรวจสอบจุดทิ้งดินทั้ง 5 จุด พบว่าไม่มีดินนำไปทิ้งตามที่กำหนด เช่น ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในสัญญาระบุต้องนำดินมาทิ้ง 11,200 คิว แต่ข้อเท็จจริงมีรถสิบล้อนำดินมาถมทิ้ง 289 เที่ยว หรือราว 3,400 คิวเท่านั้น

ขณะที่ข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรฺงรักษาที่ 3 (คลองชะอวด-แพรกเมือง) ยอมรับว่า ดินที่ขุดขึ้นมานั้น ผู้รับเหมานำดินไปทิ้งไม่ตรงตามเอกสารที่ระบุไว้ในสัญญาจริง เพราะนำไปให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ตามที่มีการประชาคมกันไว้ของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่

ดินที่ขุดลอกจากแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ จะนำไปให้แก่ใครเป็นการเฉพาะไม่ได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย