เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กาญจนบุรีสั่งปิดสถานที่เสี่ยง โรงแรม-รีสอร์ต ยกเว้นที่มีผู้เข้าพักระยะยาว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อให้ครอบคลุมถึงสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัส เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนเข้าออกตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยของการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม 2 ข้อสำคัญ

คือให้ปิดบางสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย สวนสัตว์ และสถานที่ที่มีการแสดงสัตว์ และสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สนามกอล์ฟ หรือสนามซ้อมกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านขายสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารที่อยู่ในห้าง โดยให้เปิดเฉพาะขายเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น พร้อมให้ยกเว้นร้านขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งมีการปิดโรงแรม รีสอร์ต หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นโรงแรมที่เปิดเป็นสถานที่คัดกรองโรคโควิด-19

และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยไว้นานอาจเกิดผลเสียหายร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิแย้งได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุสมควร มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งผ่อนผัน เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจหากมีการบังคับใช้คำสั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ได้มีสถานที่พักแรม จึงได้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรมหรือเช่าที่พักต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไปตามควร โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย ทั้งการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการ Social distancing ที่ชัดเจน รวมทั้งให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการได้