ห้องข่าวภาคเที่ยง

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 91 คน

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 91 คน เป็นรายใหม่ รวมผู้ป่วยสะสมพุ่งขึ้นเป็น 1,136 คน ในจำนวนนี้หายกลับบ้านได้ 97 คน อีก 1,034 คน อยู่โรงพยาบาล และมี 11 คน อาการหนักและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ที่จังหวัดนราธิวาส รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 5 คน ในไทย และจำนวนผู้ป่วยกระจายไปใน 52 จังหวัดทั่วประเทศ

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 30 คน ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 5 คน, กลุ่มสถานบันเทิง 7 คน, กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 18 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 คน ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติ 10 คน แยกเป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 9 คน, กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 5 คน

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 52 คน

ขณะที่ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ให้การรับรองก่อน นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจภูมิคุ้มกัน สิ่งที่อยากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณา Rapid test ชุดตรวจที่ต้องมีความจำเพาะ ไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจเองหรือตรวจโดยไม่มีความเข้าใจ

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing เน้นในทุกคน ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มเสี่ยงให้หยุดอยู่กับบ้าน กักตัว 14 วัน กระทรวงสาธารณสุข จะมีระบบติดตามตัว สำหรับการเดินทางในช่วงนี้ควรเดินทางเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19