ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปลัด มท.สั่งอนุญาตเปิดโซนมือถือภายในห้างฯ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวานนี้ โดยมีข้อความระบุว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ว่าการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปิดไปด้วย ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้บริการ เมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหา โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสียหรืออุปกรณ์มือถือชำรุด

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ทางจังหวัดพิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารภายในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน