สนามข่าว 7 สี

กทม.เชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)

โดยลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก