7HD ร้อนออนไลน์

ผบ.ทสส.วอนประชาชนอยู่บ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม

หลังจากที่ พล.อ,ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งแต่งตั้ง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นกรรมการหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ซึ่งการดำเนินมาตรการใด ๆ นั้น จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ศปม.ทันที โดยขอให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และผู้เสียชีวิตที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปจบที่ตัวเลขใด เพราะนี่คือวิกฤตที่เผชิญอยู่จึงต้องยกระดับ ดังนั้น การประกาศ พ.ร.ก. ฉบับนี้ เพื่อบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศออกมา ทั้งที่ผ่านมาได้มีการควบคุมไม่ให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้แล้วก็ตาม โดยวันนี้ (26 มี.ค.63) ได้เริ่มมีด่านตรวจในที่ต่าง ๆ เป็นจุดควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และมีจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ในระยะต่อไปหากกระทรวงพาณิชย์ สั่งควบคุมสินค้าเพิ่มเติม จุดตรวจอาจมีการตรวจค้นมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันด่านต่างๆ เป็นการตรวจคัดกรองโรคตามปกติ

ทั้งนี้ การไม่ชุมนุม การไม่จัดกิจกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด แต่กลับพบว่าพฤติกรรมของประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงและตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้น  พ.ร.ก. จึงต้องประกาศเพื่อให้ทุกคนตระหนักที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานการณ์ที่อาจรุนแรงกว่านี้ แม้ว่าต่างประเทศจะมีมาตรการณ์ปิดประเทศ แต่เชื้อโรคไม่หยุดแพร่ระบาด วันนี้ประเทศไทยยังไม่มีการปิดประเทศ แต่อยากให้ประชาชนทุกคนตระหนักที่จะไม่ทำให้ไปถึงจุดที่หนักขึ้น ดังนั้นจึงอยากขอร้องให้ทบทวนสิ่งที่แพทย์ พยาบาล ขอให้เรางดจัดกิจกรรม และอยู่ห่างกัน เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด

พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาปรับพฤติกรรมกัน แทนที่จะใช้กฎหมายมาบังคับใช้  จึงขอความร่วมมือ ขอร้องผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และเจ้าของกิจการ มีวิธีบริหารงานสมัยใหม่ที่นำงานกลับไปทำที่บ้าน ทำงานนอกเวลา ขอให้เริ่มลงมือทำ โดยคนไทยร่วมมือกันอยู่กับบ้าน หยุดกิจกรรม หยุดไปพื้นที่เสี่ยง ทำตามที่คุณหมอแนะนำ แต่รัฐบาลไม่ได้ห้ามในการสัญจรไปมา ไม่ต้องกักตุนอาหาร และขอให้ผู้ประกอบการใช้เวลานี้คืนกำไรและความมั่นคงให้ลูกค้าว่าจะมีของเพียงพอบนชั้นวางสินค้าและจะไม่มีการขึ้นราคา หากทุกคนปฏิบัติตามดังนี้ เรามาดูผลลัพธ์ว่าจะสามารถหยุดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อให้ลดน้อยลงได้หรือไม่

เมื่อถามถึงมาตรการขอความร่วมมือมั่นใจจะทำให้ตัวเลขลดลงหรือไม่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า ไม่สามารถตอบในส่วนตัวเลขที่สาธารณสุขคาดการณ์ได้ แต่ขอทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งอนาคตอาจมีตัวเลขที่มีทิศทางที่ดีที่พิสูจน์ว่าเรามาถูกทางแล้ว